Dziś jest Czwartek, 26 Kwiecień 2018. Z życzeniami imieninowymi zastukaj do Marcelin i Marii , Marzeny
 

Podstawowe Archetypy Senne I Ich Interpretacja
Egipska Onejromancja

Ludzie od zawsze przywiązywali wielka wagę do swoich snów traktując je często poważniej od wydarzeń na jawie, znane są opisy snów z przed ponad 5000 lat…, Asyryjczycy, Sumerowie, Babilończycy, Grecy i Egipcjanie traktowali je z wielka powaga jako dzieło Bogów niosące tajemne przesłanie… Ci ostatni na tyle poważnie traktowali senną rzeczywistość że stworzyli „Onejromancje” czyli naukę odczytywania snów przez kapłanów w świątyniach snów. Wiedza odczytywania snów znana była nielicznym, a przez to uważano ją za tajemną. Obrzędowe sny odbywały się w specjalnie do tego celu poświęconych świątyniach snów i istnieje wiele potwierdzonych zapisków z tamtego okresu o skutecznych uleczeniach z ciężkich przypadłości. Pierwszy ogólnie dostępny i historycznie udokumentowany Traktat z analizy snów był Artemidora z Daldis filozofa i interpretatora snów z drugiego wieku naszej ery. Jego głównym dziełem była Oneirocritica księga złożona z pięciu tomów i zawierająca analizę 95 snów. Na podstawie tego dzieła przypuszcza się iż był prawdziwym stoikiem, co tylko podkreśla wagę jego dzieła. W swoim dziele podawał swoje teorie na temat snów i mimo tego że nie miały one żadnego naukowego podłoża to jednak skrupulatność i dogłębna analiza dzieła sprawiły że w znacznej części są aktualne do dzisiejszego dnia. Między innym Artemidor podkreślał rolę intuicji i osobistych skojarzeń w prawidłowej analizie snu… Również trochę późniejsza Chińska księga Meng Shu widzi w snach narzędzie odkrywania samego siebie po przez właściwa interpretacje obrazów sennych, a pełne wyjaśnienie marzeń sennych widzi w podświadomości doświadczającej ich osobie. Również w Wedach znajdują się istotne wskazówki jak objaśniać sny

 

W obecnych czasach większość zajmujących sie interpretacją snów osób uważa że marzenia senne i cały świat naszych snów stają się jasny najczęściej wtedy, gdy już jesteśmy na drodze do świadomego zrozumienia samego siebie lub przynajmniej poszukujemy prawd o samym sobie w własnym wnętrzu, wnikliwie analizując wszystko co eis tyczy ukrytego w nas potencjału zgromadzonego na długiej drodze do pełnej świadomości. Kiedy człowiek nie chce się zmierzyć z samym sobą, pozostawia poza marginesem swojej świadomości olbrzymi bagaż różnych dla niego niezrozumiałych doznań na „inny” czas kiedy te i im podobne doznania mogą być wykorzystane do dalszego nieskrepowanego nadmiernym obciążeniem rozwoju. Nasza pełna jaźń jest tak skonstruowana ze pragnie byśmy krok po kroku odkrywali jej mroczne sekrety, jednak fałszywy obraz samego siebie i niezrozumiałe aspekty własnego wnętrza uruchamiane w trakcie snu moga dawać nie tylko mgliste poczucie procesów które je uruchomiły ale nawet fałszywy obraz drogi jaką powinniśmy podążać. Fred uważał że tylko swobodne skojarzenia mogą ujawnić prawdziwe znaczenie snu, ponieważ marzenia senne nigdy nie są tym czym się wydaja na pierwszy „rzut oka”.Postulował on ze sny zazwyczaj oparte są na naszych niespełnionych pragnieniach które w ten sposób dochodzą do głosu, a których uznania z jakichś „sobie tylko znanych” powodów wzbrania sie nasz mózg. Domagając się uwagi i uznania, pragnienia te torują sobie drogę do świadomości po przez marzenia senne wypływające z naszej podświadomości. Dlatego też przeżywający je człowiek może również podświadomie niech-ciec pamiętać swoich przeżyć sennych, gdyż w gruncie rzeczy nie jest jeszcze w stanie zmierzyć się z pewnym zakresem swoich obciążeń które go opisują wydobywając z głębin naszej podświadomości negatywne postawy, skrzywione wzorce osobowości, zahamowania i bariery. Dzieje się tak na bazie tej samej zasady która każe naszej podświadomości magazynować absolutnie wszystkie aspekty naszego życia. Dlatego też prawdziwa funkcja archetypu jest otwarcie naszej świadomości drogi do pełni doświadczeń zmagazynowanych od niepamiętnych czasów w pokładach naszej podświadomości. Analiza marzeń sennych powinna być oparta na dokładnej znajomości jak największej ilości archetypów sennych uwzględniających nasze rzeczywiste uprzedzenia życiowe, blokady i zahamowania. Warto tworzyć własne znaczenie obrazów sennych gdyż jest to najskuteczniejszy język symboliki sennej jakiego uczymy się przez całe życie doskonaląc się i na tej drodze do własnego wnętrza. Objaśnienie snu jest delikatnym zadaniem, a niepoprawna jego analiza może zakłócić dalszy nasz rozwój.

 

Analizując sny możemy dostrzec trzy różne rodzaje dostępnych interpretacji dla większości naszych obrazów sennych…
- konwencjonalny czyli wynikający z przeżyć mienionego dnia…
– psychologicznej, wypływający z głębi naszej podświadomości a będący suma powtarzających się przeżyć…
– duchowej, związany z głębią naszej jaźni, przemianami i drogą życia…
Poprzez zrozumienie wszystkich trzech znaczeń, senny podróżnik jest w stanie zrozumieć emocjonalną treści snu i jego symbolikę, która a staje się w ten sposób podłożem dla każdego obrazu marzeń sennych. Nasze sny są jak Krople deszczu, Płatki śniegu czy Źdźbła trawy mogą wyglądać podobnie, ale to tylko pozory, gdyż ich wzór się nigdy nie powtarza. Możesz zapamiętać najważniejsze fragmenty snu, choć nie będziesz pamiętać szczegółów, które się mogły się zmienić, jednak szczegóły mogą być bardzo istotne.

 

Wszyscy, którzy na poważnie zajmują się badaniem znaczenia snów uważają, że nie ma jednego, uniwersalnego tłumaczenia, które pasowało by do konkretnych symboli i archetypów. To co śnimy, jest mocno osadzone w naszej podświadomości, jest jej pierwotną emanacją, prawdą o procesach jakie zachodzą w głębi naszej jaźni i tak jak każdy człowiek rożni się postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości, tak i symbolika snu będzie się różnić nieraz w sposób zasadniczy i może oznaczać coś zupełnie innego niż na to wskazują opisy podstawowych symboli. Każdy zajmujący się badaniem snów czy to naukowiec czy też wróżka powinien przyznać że nie jest możliwa interpretacja snów w oderwaniu od emocji i uczuć, ale i problemów życiowych i zajmujących na jawie świadomość śniącej osoby. Wszyscy „analitycy” snów zgodnie zauważają, że dopiero uwzględniając te czynniki naszego życia, ze snów da się wyczytać o wiele więcej na temat dręczących nas lęków i innych stanów emocjonalnych które w danej chwili kreują nasz rozwój. Dlatego też interpretowanie snów powinno być bardzo indywidualne i mocno osadzone w realiach życia i emocji świata wewnętrznego analizującej je osoby, jednak nie da się również nie zauważyli, że istnieją pewne motywy, które powtarzają się w naszych snach niezależnie od czasów, wieku, miejsca zamieszkania, rasy czy pozycji w społeczności….

„Partycja Garfield, znana badaczka snów, przewodnicząca Stowarzyszenia Badań nad Snami wymieniła Trzy różne rodzaje symboli które usystematyzowała w dwanaście ponadczasowych i ponadkulturowych grup marzeń sennych, które najczęściej powtarzają się w ludzkich snach. Każda grupa ma wspólne znaczenie, jakiś wspólny dominujący czy przebijający motyw snu. Jeżeli przyjmie się taką formę interpretacji to zrozumiemy, że wszystko, co ci się przyśni, można przypisać do jednej z tych grup. W ten sposób można odczytać główne przesłanie symbolu, by dodać mu indywidualne znaczenie, związane z własnym wnętrzem i własnymi przeżyciami…..

 

Trzy rodzaje symboli….

- Konwencjonalny czyli najpowszechniejszy. Są to nazwy opisujące konkretny przedmiot codziennego użytku…
– Akcydentalny czyli przeciwieństwo do konwencjonalnego. Symbol który każdemu może wiązać się z czymś innym (biurko dla studenta to nauka, dla urzędnika, miejsce pracy, dla petenta miejsce załatwienia ważnej sprawy)….
- Uniwersalny  jest to ta grupa symboli, które są wspólne wszystkim ludziom. Należą do nich: ogień, woda, powietrze, przestrzeń.

Wspólne rodzaje marzeń sennych usystematyzowane w 12 grup….

- Pościg bądź atak -  odwrotnością jest przyjemny kontakt fizyczny, przytulanie, miłe spotkanie…

- Śmierć bądź choroba - odwrotnością jest uzdrowienie…

- Brak kontroli nad pojazdem - sny odwrotne, o bezproblemowej jeździe zdarzają się bardzo rzadko…

- Zgubienie bądź uszkodzenie rzeczy osobistej lub domu  – odwrotnością są sny o ulepszeniu własności…

- Niezdany egzamin, nieudany występ  – przeciwieństwo to sny o zdanym egzaminie bądź udanym występie…

- Spadanie, tonięcie, upadek  – w wersji przeciwnej to latanie, przyjemne pływanie….

- Nagość w miejscu publicznym, bądź strój nieodpowiedni do okoliczności  – odwrotnością jest poczucie bycia pięknie ubranym, podziwianym….

- Spóźnienie, nie zdążenie na czas  – punktualność lub oczekiwanie na okreslony czas….

- Problemy techniczne, z jakimś urządzeniem, jego obsługą, bądź zepsuciem….

- Katastrofy naturalne bądź będące dziełem człowieka….

- Zagubienie bądź pułapka, ewentualnie odnalezienie czegoś, jakiegoś skarbu, ukrytego miejsca

- Zmarłe osoby i śmierć

Do tego usystematyzowania dodał bym dwie ważne kategorie nad którymi głębiej bym się pochylił

- Sny a Reinkarnacja (szczególnie ważne dla mnie zagadnienie)….

- Sny prorocze…

Choć treść snów można zaklasyfikować do którejś z tych kategorii i motywy snów faktycznie często powtarzają się w snach wielu osób, to ich interpretacja, dla każdego zazwyczaj będzie inna. Bez względu na ilość symboli, zawartych w różnych sennikach, nigdy nie znajdziemy tam wyjaśnienia swoich snów, gdyż tylko przez pryzmat własnego rozwoju możemy zrozumieć prawdziwe przesłanie snu. Nie ma wątpliwości co do tego, że sny są silnie związane z naszą psychiką i przeżywanymi emocjami, senniki nie uwzględniają naszych osobistych skojarzeń, jakie budzą w tobie określone przedmioty, sytuacje czy ludzie. Trzeba zacząć czerpać z własnego, wewnętrzna gdyż tylko tam jest ukryta prawda i wyjaśnienie nie tylko snu ale i ważnych dla nas kwestii…

 

Archetypiczne Znaczenie Postaci….

Postacie i osoby w snach są silnymi symbolami i wskazują ważne przesłanie, są to pewne wewnętrzne elementy struktury naszego „Ja”, we śnie bowiem wszystko cokolwiek się przejawia jest odzwierciedleniem naszej własnej osoby, pojawiających się myśli, emocji czy marzeń. A elementami snu najbardziej chyba odzwierciedlającymi stan ludzkich myśli są właśnie senne postacie. Widziane we śnie osoby często bywają przedstawiane pod postacią bliskich nam osób, znajomych czy obcych ludzi, co obrazuje uśpioną część naszej jaźni, nasze myśli, emocje i uczucia. Przy czym płeć precyzuje, czy chodzi o rozum, wiedzę, chęć walki, nadzieje na przyszłość co jest domeną mężczyzn, czy też o emocje, intuicję, przeszłość, bierność które są domeną kobiet. Starzy ludzie – to stara mądrość, długi czas, nasze korzenie, młodzi ludzie – młoda sytuacja, nowe nadzieje. Małe dzieci, ciąża – oczekiwanie lub narodziny nowej sytuacji, pomysły, plany. Rodzeństwo – współpraca lub zwalczanie się naszych wewnętrznych potrzeb. Ojciec i matka to mądre rodzicielstwo, dobre wychowanie i dobre rady. Dlatego sen tak chętnie posługuje się ludzkimi symbolami, że szybko może przekazać swoiste przesłanie. Obce ale znane postacie oznaczają w snach autorytety, punkty odniesienia lub cechy, które nam się z nimi kojarzą. Czasem przekazy naszej podświadomości otrzymujemy w formie wypowiedzi takiej osoby, co ma nas przekonać o ważności słów. Tak więc sytuacje i postacie z naszych snów stanowią formę informacji, którą przesyłamy sami sobie, często chcąc polepszyć, czy wzbogacić nasze życie.

 

Kobieta atrakcyjna, szlachetna, współczująca – uosabia naszą duchowość i jest raczej przewodniczką, doradczynią niż opiekunką……

Mężczyzna, młody, silny, atrakcyjny – jest symbolem pierwiastka męskiego, wcieleniem zasady twórczej, czynnej w przyrodzie, pozytywnej i wzmacniającej dążenia, symbolizuje rozum, mądrość, wiedzę, twórczość, wynalazczość, płodność, ludzkość i jej siłę w dążeniu do doskonałości……, Symbolizuje Słońce jako podstawę życia, Mikrokosmos, porządek rzeczy w wszechświecie, majestat natury w swej pierwotnej formie, tajemnicę intuicji i pragnienie poznania prawdy……
Mężczyznę w śnie symbolizuje wszystko to, co jest świadome…., przedmioty czerwone i ogniste……, Czerwień, Ogień piorun, przedmioty proste i długie……, W snach kobiet może być przedmiotem pragnień związanych z własnymi brakami…………..

Starzec to  synonim mądrości, zdobytych doświadczeń, zrozumienie prawd otaczającego nas materialnego świata, wiedzy i umiejętności zdobytych na własnej drodze życia…..
Staruszka – dojrzała kobieca mądrość, macierzyńskie dojrzałe zrozumienie, strażniczka zasad natury, konsekwencji kolei rzeczy i mądrości uczuciowej…..

Matka – Archetyp pierwiastka żeńskiego…, Z jednej strony żywicielka, opiekunka i istota dająca życie, z drugiej strony zaś niszczycielka, pożeracza ciał i istota siejąca zniszczenie….., Postać matki symbolizuje zarówno początek jaki koniec życiowego cyklu, jak również nieustanną odnowę, która charakteryzuje przejście z jednego w drugie….., Matka jest mądrością związaną z natura, pełnią, samokontrolą i samowystarczalnością…., Jest mroczna i tajemnicza ale uczciwa i sprawiedliwa…..

Ojciec – w sennej rzeczywistości może wyrażać i symbolizować władze ojcowska, dyscyplinę, tradycje, zasady moralne, prawo i ład, ale i siłę naszej woli i nasza ambicje……., Możesz też śnić o postaci Ojca w kontekście archetypu, który symbolizuje władzę i autorytet jakiemu obecnie podlegamy, dlatego to, co się dzieje we śnie, raczej nawiązuje do Twojego stosunku do społeczeństwa jako całości, a nie jedynie jednego z rodziców……

Dziadek – Rozmowa śniącego z dziadkiem oznacza dobre rady. Czasami dziadek zwraca uwagę na dziedziczne słabości, z którymi warto powalczyć bo można je pokonać……

Babcia – Babcia w symbolizmie to odwieczna postać opiekunki lub strażniczki, w swoim jak najbardziej pierwotnym aspekcie kojarzona jest z ciepłem, miłością, opiekuńczością i szeroko pojmowanymi dobrymi uczuciami….. W swoim negatywnym aspekcie utożsamiana z istotą złą, wrogą, szkodliwą i nieznająca litości……….

Matka Natura – symbol natury, zwłaszcza w jej namacalnym, rzeczowym aspekcie, uosobienie matki, bogini-żywicielki, bogini-matki, macierzyństwa, nieśmiertelności, jedności życia i śmierci, postać Wielkiej Matki Natury wyobraża linie losu danej osoby….. We śnie może symbolizować ważną zmianę, przełom w sprawie lub ważne życiowo wydarzenia…..

Brat – przestroga przed nadchodzącym kłopotami, jest symbolem wsparcia i oparcia za sprawą więzów krwi, brat to symbol oparcia w rodzinie…..

Siostra – rodzina traktowana jako najwyższa wartość, jako pozytywne wzorce wyniesione z domu rodzinnego a wpływające na obecny związek i zdrową troską o swoje potrzeby, gdzie partnerzy darzą siebie szacunkiem i zaufaniem, co przekłada się na miłą, domowa atmosfera. W negatywnym aspekcie zbyt silne wpływy matki jednego z partnerów lub innej starszej kobiety z rodziny wpływając destrukcyjnie na związek, brak zaufania, dawanie posłuchu plotkom i oszczerstwom jako przyczyną nieporozumień między partnerami, co sprawia zbyt duże uzależnienie od matki i nieustanne poszukiwanie jej „obrazu” w partnerce uniemożliwiają zbudowanie dojrzałego związku……

Gaja, planeta ziemia – Gaja żywa istota Ziemia i Matka, wyłania się z niebytu, jako pierwsza żywa istota, uosabia płodność i macierzyństwo, jest ona obecna w naszej świadomości w przeróżnych postaciach. Uzmysławia nam że nie może istnieć w naturze absolutna wolność, gdyż w takim przypadku nastąpiłoby wynaturzenie przejawiające się w anarchii i ostatecznie chaosie. Wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować na naszej planecie optymalne warunki do życia. Ziemia ma zdolność reagowania na zmiany panujących warunków, dostosowuje się do nich tak, by nadal mogło się rozwijać życie. Nasza planeta posiada samosterujący mechanizm sprzężony z każdą żywa istotą na ziemi tworzącym swoistą jedność w obrębie biosfery….. i mogący dostosowywać warunki całej swojej struktury do najbardziej optymalnych jakie sprzyjają tworzeniu i istnieniu życia……

Dziecko – Dziecko to naturalność oraz niewinność, to także symbol początku drogi do pełni możliwości, siły twórcze człowieka jego potencjał jaki może przy swoim wysiłku wykorzystać. To tęsknota śniącego za niewinnością, prostolinijnością, szczerymi, impulsywnymi reakcjami, ale także chęć ucieczki od odpowiedzialności…….

Dziewczyna – tęsknota za przeszłością która może stanowić wyraz poczucia niższości. Dziewczyna we śnie może symbolizować kobiecą część naszej jaźni, warstwę emocji, intuicji, przeczuć, często sen ma zabarwienie erotyczne….., Szczęśliwa, śmiejąca się, pląsająca to zapowiedź powodzenia w sprawach sercowych, szczęśliwego zbiegu okoliczności, miłości, związku, rodziny, rozwoju i kontynuacji rodzaju……, płacząca, rozpaczająca, brzydka dziewczyna jest symbolem tego że nic, co ludzkie nie jest nam obce, także krzywdę trzeba umieć znieść mężnie……., i żyć dalej……

Człowiek – Jeżeli śni Ci się……Człowiek mężczyzna to dla kobiet ma to znaczenie natury seksualne, że czują się zaniedbane i niedowartościowane a sen to im właśnie wskazuje…… Dla mężczyzn to symbol siły, mobilizujący ich do intensywniejszego działania, by rywal pozostał w tyle…… Kiedy widziany w śnie człowiek jest stary, co samo w sobie jest symbolem wiedzy i mądrości, i co wskazuje że pewne Twoje sprawy wymagają przemyśleń i rozwagi a działania na tych właśnie atrybutach powinny być oparte…..

Dowcipniś – Symbol naszej świadomości, radosnej trochę uszczypliwej względem wad i przywar, szydzącej z własnych błędów, po przez ironiczne podejście do wielu spraw. Widziany w sennej rzeczywistości nakłania nas do dystansu do zwykłych przyziemnych spraw które są często proza życia i nie powinny w nas wzbudzać emocji które po przez nawarstwianie się zabierają nam szerszy obraz naszego życia i odbierają tym całą z niego płynącą radość…….

Głupek – natura ludzkiej istoty, jej świadomość, mądra i niemądra jednocześnie, symbolizuje czas rozmyślania, planowania i patrzenia na świat z zupełnie innej strony, ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji. Taki sen symbolizuje opóźnienia w działaniu, dłuższy okres oczekiwania, zawieszenie w pewnych dla nas ważnych sprawach, brak motywacji do działania, chaos wewnętrzny, wąskie horyzonty, brak życiowych celi, zastój w rozwoju osobistym. Może wskazywać na osobę, która jest bierna, nie podejmuje działań, tylko czeka, na to, jak potoczą się sprawy……..

Nauczyciel – Najczęściej nauczyciel we śnie jest pewnego rodzaju przewodnikiem, wprowadza śniącego w świat, uczy, ale i wymaga aktywności. Nauczyciel to symbol ładu opartego na wiedzy i dobroci, poszukuje się go najczęściej w momentach inicjacyjnych lub chwilach zwątpienia i utraty wiary w uznawane wartości…….

Wódz – Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w swoim ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania, trochę lub całkiem despotyczny który zawsze wie czego chce i co jest dobre dla innych. Symbolizuje władzę, uznanie, autorytet, przestrzeganie zasad, dyscyplinę, obiektywizm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, dążenie do jasno określonego celu, przejęcie odpowiedzialności za innych, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych strategicznie przedsięwzięć……

Bohater – odważna, silna, świadoma swojej wartości osobowość, dbająca o swoje ciało, uprawiająca sport. Osoba, która wyróżnia się ogromną siłą przebicia, odwagą i dyscypliną. Ktoś o dużej sile fizycznej i dobrej kondycji co wpływa na jego siłę przetrwania w sytuacjach kryzysowych, siłę psychiczną, dobrą kondycją i zdrowie, panowanie nad sobą, narzucanie sobie dyscypliny, wytrwałości, namiętność, akceptację seksualności, udany seks, zacięta walka z nawykami, intensywną pracę fizyczną, upór, konsekwencja, samozaparcie w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów…….

Król – często rozumiany jako ucieleśnienie Boga, słońca, nieba, jako centrum kosmosu lub pośrednik między niebem a ludźmi i ziemią. W tym kontekście symbol władzy ludzkiej, zwykle surowej. Król jest niekwestionowanym władcą którego słowo jest prawem i któremu trzeba okazywać posłuszeństwo. W snach król często wyobraża potężnego i apodyktycznego ojca. C.G. Jung widzi w postaci pojawiającego się we śnie starego króla figurę archetypową, która reprezentuje mądrość podświadomości zbiorowej. Taki wizerunek może mieć związek z buntem i konfliktem. Królowie symbolizują także dowolnego męskiego przedstawiciela władzy, na przykład pracodawcę, kochanka, męża…….

Królowa – Królowa symbol Bogini Matki w pełni swej płodnej i żywicielskiej mocy. Królowa jest hojną ziemią bogactwem przyrody, obfitością owoców i zboża. Jest najdoskonalszym ucieleśnieniem matki i zarazem najwyższą władzą która sprawuje rządy nad tajemnicami życia, śmierci i ponownych narodzin. Przez nią można osiągnąć wyższą świadomość. Królowa także włada nocą. Jest księżycem, który oświetla tajemniczy krajobraz nieświadomości. W swym dobroczynnym aspekcie królowa to miłość, opieka, nauka, pełnia i szczodrość. W aspekcie złowrogim jest zawiścią, mściwością, zniszczeniem, suszą, jałowością i nieuchronną śmiercią……

 

Wiek postaci…..

Wiek postaci nie pozostaje bez znaczenia i wiąże się z nieuchronnie upływającym czasem, który w naszych snach jest obrazowany po przez symbolikę postaci….,
- niemowlę to sytuacja w powijakach jako narodziny sprawy czy projektu często tylko w sprawie świadomości…,
– dziecko – to początek działania, pierwsze kroki w nowym jeszcze nie wyklarowanym do końca kierunku…,
– okres młodzieńczy – to nauka i realizacja swoich planów związana z dobrym nastrojem, entuzjazmem, życiową odwagą, podejmowaniem się ryzykownych przedsięwzięć…..
– Dojrzały człowiek – to czas na konsumpcje swojej wcześniejszej pracy, na zastanowienie się nad sobą, gdzie jesteśmy, do kąt zmierzamy…,
– starszy człowiek – tym starsza sytuacja ze wszystkim cechami, które z tego wynikają…,
– Staruszek – sprawy na ukończeni, dobiegające do sedna, ważne rady i propozycje…..

Mądry starzec – symbol pierwiastka duchowego, mądrości kultury, uosobienie mędrca, wewnętrznego, duchowego przewodnika, uosabia wyższą jaźń albo ducha opiekuńczego, którego można wezwać w chwili kryzysu. Często są wyobrażane przez dziadków, nauczycieli i wysokich przedstawicieli władzy. To mądrość nagromadzona w życiu i doskonalsza wiedza wyższej jaźni, która prowadzi nas przez życiowe próby. Mądrzy starcy w snach często starają się zwrócić naszą uwagę na ważne informacje.

Stara kobieta – Dojrzała mądrość pierwiastka żeńskiego albo Bogini Matki. Stara kobieta to figura archetypiczna. Jako Starucha jest mądrym, lecz niszczycielskim aspektem Bogini Matki, wiedźmą, pożeracz ką – siłą, która powoduje zagładę rzeczy starych, na przykład jakiegoś etapu życia. Mądra stara kobieta mogą także symbolizować cel zintegrowanej jaźni, która jest przygotowana na duchową podróż dopiero pod koniec życia.

 

Symboliczne Znaczenie Części Ciała, Twarzy, Oczu, Uszu, Zębów……

Ciało jest przedstawione jako naczynie dla ducha i duszy odzwierciedlając zarazem swoim funkcjonowaniem ich ogólny stan, jeżeli odczuwamy przy tym zadowolenie z niego, mówi o dobrej kondycji psychicznej i fizycznej jak i zapowiada korzystną przyszłość. Należycie zinterpretowane sny o częściach ciała i o samym ciele mogą nam dostarczyć cennych i bardzo celnych informacji o sprawach wpływających na istotę naszego samopoczucia fizycznego ale i duchowego. samo ciało może być we śnie reprezentowane dosłownie ale i może być ukazane jako przenośnia, gdzie najczęściej sen odwołuje się do stanu domu w jakim mieszkamy albo pojazdu jakim się poruszamy. Elementy domu lub części samochodu symbolizują części naszego ciała i sposób jego funkcjonowania. Sny o chorobie ciała lub w trakcie realnej choroby, mogą się nasilać dążąc w samoistny sposób do uwidocznienia naszych problemów i uwolnienia naszej podświadomości od ich ciężaru, mogą ujawniać w ten właśnie sposób rejony naszych wewnętrznych napięć, konfliktów, sprzeczności które nie znajdując wcześniej naturalnego ujścia kumulowały się latami doprowadzając finalnie do napięć fizycznych, dolegliwości a następnie choroby naszego ciała. Jeżeli odczuwamy jednak wstyd z powodu swojego ciała lub jego ułomności, to objawiany lęk przed naruszeniem naszej prywatności, przed ujawnieniem prawdy o samym sobie. Zniekształcone ciało czy odczuwające ból, może być sygnałem choroby lub lęku przed nią. Podobnie odczytuje się ciała innych ludzi. Skrywanie ciała lub jego części ubraniem, maską, czapką, rękawiczką – to symbol skrywania myśli, zamiarów, chęć odgrodzenia się od innych, lęk przed bezpośrednim kontaktem cielesnym. Takie sny trzeba traktować nad wyraz poważnie, i dogłębnie je analizować……

 

Części ciała symbolizują dosłowne i przenośne znaczenia ich roli dla naszego życia…..

Zęby - jeżeli śnią nam się mocne, zdrowe, białe, to oznaczają dobre radzenie sobie w życiu, bezpieczeństwo życiowe. Jeśli jednak się psują, ruszają lub wypadają, ostrzegają przed sytuacją, która się „psuje”, lęk przed utratą czegoś ważnego, zdrowia, posady, pieniędzy, bliskich….

Usta jeśli widzimy lub odczuwamy je jako zaciśnięte, zasznurowane, to wskazują na sytuację związaną z nie mówieniem: nie możemy siebie dobrze wyrazić, nie chcemy czegoś powiedzieć, ktoś nie chce mówić, słowem oznaczają jakieś trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem….

Twarz ma podobne znaczenie, jak ludzie, którzy nam się śnią, tylko wyraźniej ukazuje uczucia i zamiary. Może więc ukazywać kogoś innego, a może symbolizować jakąś część naszej psychiki, myśli lub emocje….

Nogi, stopy, palce u stóp symbolizują naszą zmysłowość i sytuacje związane z erotyką, jeśli przy tym towarzyszą nam uczucia przyjemności lub niechęci. Ale obute wskazują na panowanie nad sytuacją, bose – odwrotnie, lęk przed trudnościami w dotarciu, bezbronność wobec nich….

Ręka, zwłaszcza prawa, to „narzędzie życia”. To, co ona robi we śnie lub co się z nią dzieje, ilustruje, do jakiego stopnia panujemy w danym momencie nad naszym życiem. Dłonie i palce są symbolem siły, władzy i mocy….
– prawa – coś będziesz dawał, przenosił lub nadawał…
– lewa – przyjmowanie, nieuczciwość oszukiwanie i podporządkowanie….
– złączone – mistyczne małżeństwo przeciwieństw, wierność….
– uściśnięcie, ofiarowanie, i złączenie – oddanie, przyjaźń, przebaczenie….
– otwarte albo zwrócone wewnętrzną częścią do góry – wrażliwość, otrzymasz boże błogosławieństwo….
– wzniesione – cześć, zdziwienie….
– rozpostarte na zewnątrz – serdeczne przyjęcie, ochrona….
– rozpostarte wewnętrzną częścią na zewnątrz – odsunięcie niebezpieczeństwa….
– zamknięte – niechęć, tajemnice….
– zaciśnięte – agresja….
– klaskanie – aprobata….
– powiększone – to oznaka nieoczekiwanego, szybkiego awansu….
– pomniejszone – wskazują na duże trudności i kłopoty w interesach….
– puste – jakiś brak czegoś, samotność porażka albo pustka….
– pełne – czeka cię obfitość, dostatek i sukces….

Oczy

Oczy – jeśli odczuwamy je jako nieprzyjazne czy brzydkie mogą pokazywać obawę przed śledzeniem nas, podpatrywaniem lub „spojrzeliśmy prawdzie w oczy” i ona okazała się niemiła w przenośni lub dosłownie: bliska osoba ukazała nam drugą twarz, ukryte zamiary. Oczy odczuwane jako ładne, przyjazne – mogą przekazywać dobre uczucia i szczerość osoby, jasną, klarowną sytuację życiową.

Oczy Niebieskie – jesteś osobą bardzo wytrwałą a zarazem sentymentalną, łatwo ulegającą nastrojom. Zbyt często zmieniasz zdanie, denerwujesz się kiedy inni obalają twoje argumenty. Masz jednocześnie wielkie, wspaniałe serce dla ludzi, potrafisz zrozumieć przyjaciół oraz wrogów. Masz skłonności do leniuchowania. Cierpisz na bezsenność, ogólne osłabienie, miewasz kłopoty z żołądkiem, pęcherzem, często dopada Cię katar.

Oczy Szare – masz naturę samotnika. Przepadasz gdzieś na całe dnie, chodzisz własnymi ścieżkami, często meczy cię duże towarzystwo, lubisz ruch ,nie przeraża cię nadmiar pracy, a jeśli już kochasz, to całym sercem i ciałem. Bardzo szybko nudzą cię rutynowe zajęcia, nie znosisz krętactwa i chamstwa. Możesz mieć skłonność do przesadnych reakcji i zachowań. Bywasz wulkanem emocji. Obciąża to, niestety, Twój organizm. Dlatego miewasz problemy z przemianą materii.

Oczy Brązowe – wybitna indywidualność. Masz wszelkie znamiona prawdziwego przywódcy lubisz gdy inni słuchają cię, lubisz życie aktywne, przebojowe, niechętnie podporządkowujesz się cudzym poleceniom, ustalonym wcześniej regułom. Masz naturę przekorna, ale i kochaną. W sprawach intymnych grzeszysz nieśmiałością. Należysz do osób z natury radosnych i pełnych temperamentu. W sytuacjach stresowych trzymasz nerwy na wodzy i nie dajesz się ponieść emocjom. Potrafisz łatwo się wyciszyć i szybko odreagowujesz zmęczenie. Twoje słabe punkty to: żołądek, jelita, wątroba i woreczek żółciowy.

Oczy Zielone – potrafisz w sposób trzeźwy ocenić swoje własne możliwości, nie brakuje ci wyobraźni, lubisz szaleństwa i ekstrawagancje. Masz wiele cech wiernego przyjaciela, którego ceni się przez długie lata. Twoja silna wola i nieustępliwość zjednują ci zwolenników i przeciwników. Cechuje Cię ciekawość życia. Odczuwasz silną więź z naturą. Być może właśnie dlatego wśród zielonookich jest wielu meteopatów. Twoim największym wrogiem jest zimno. Często możesz mieć kłopoty z pęcherzem i nerkami.

Oczy – Symbol jasnowidzenia, miłości, uczucia oraz charakteru i duszy.

czarne oczy - spryt połączony z dozą chytrości
piwne oczy - uosobienie talentów
zielone oczy – odwaga, ale również o nieszczerość i zakłamanie
szare oczy - rozwaga, stonowanie, rozsądek
żółte oczy - niebezpieczeństwo, zazdrość, złość
niebieskie oczy - uosobienie tego, to co na górze, a zatem tego, co jest święte, wyższej świadomości
oczy wyraźne - nawiązanie kontaktu z wewnętrzną, pozytywną energią, uczuciem
oczy rozbiegane - brak stałości emocjonalnej, chwiejność, niemożność znalezienia swego miejsca w świecie, zagubienie
oczy chore - zmęczenie życiem, troski, kłopoty. Spychane głęboko emocje przemawiają do nas właśnie przez chore oczy
wyłupywanie oczu - poczucie winy noszone w sobie od dawna, które objawia się przez uszkodzenie zwierciadła duszy, jest to symbol dobrowolnego poddania się pokucie i karze
wyłupione oko - utrata kontaktu z podświadomością
pojedyncze oko - symbol sacrum, występuje w snach o charakterze mistycznym
wielo-oczność - rozpad osobowości, zatrzymanie się w niższych sferach podświadomości – na poziomie popędów i instynktów
zasłonięte oczy - niewiedza, utrata kontaktu z emocjami, ignorowanie słabszej pozornie części siebie, jako podatnej na zranienia

„Sny o ciele dostarczają informacji o jego fizycznym lub psychicznym samopoczuciu; procesy życiowe; to, co uwidacznia się w ciele podczas snu, odkrywa nasze wnętrze, a więc tkwiące w nas możliwości, zamiary, poglądy, częściej negatywne cechy charakteru;
obrażenia ciała - coś doprowadziło do ran emocjonalnych…
– poranione ciało widzieć - bądź ostrożny poza domem…
– twoje lub czyjaś ciało - zastanów się, czy warto tak się przejmować…
– myć czyjeś ciało – poszukiwanie sposobu na porozumienie…
– widzieć kogoś znajomego we śnie nago - ciężka choroba osoby, którą widzimy lub nawet śmierć, ale sen taki wskazywać może również na to, że osoba ta uzewnętrzni się, przyzna do głęboko skrywanych spraw…
skrępowane – zahamowania, uczucie skrępowania i braku możliwości rozwiązania problemów, utrudnione działanie, skłonności sadystyczne…
martwe - emocje, bądź myśli, którym odmówiliśmy prawa do istnienia…
obnażona część ciała - na jawie może okazać się chora;…
Twoje nagie ciało wystawia cię na krytykę, obmowę, a nawet pośmiewisko, jeśli rozbierasz się wśród ludzi, ujawnisz wobec pewnej grupy osób dotąd ukryte aspekty swego Ja, oglądać się nago w lustrze to konfrontacja ze sobą prawdziwym, albo tylko z wyobrażeniami na temat siebie, zastanawiasz się nad swoim ciałem, nad procesem jego starzenia się, postaraj się być wobec siebie mniej krytycznym…

Poszczególne części ciała akcentowane w marzeniu sennym mają swoje odzwierciedlenie w stanach naszej świadomości, górne części ciała to myśli i uczucia, dotyczy to przede wszystkim głowy oraz okolic serca i splotu słonecznego, szyja i kark to związek między głową, myśleniem i wolą a resztą ciała, emocjami i uczuciami, klatka piersiowa mieści w sobie emocje, wypięta oznacza dumę, uznanie, wysoką samoocenę, bądź zablokowanie energii na tym poziomie.
Miednica to seksualność, zmysłowość; we śnie kobiety dotyczy możliwości posiadania dzieci.
Płuca - mogą ujawniać poczucie „duszenia się” w jakimś związku lub sytuacji…
Złamany kark lub kręgosłup - jakieś podstawy załamały się; została przerwana nić porozumienia z kimś lub z samym sobą;
dolne części ciała określają z kolei podstawowe emocje i seksualność;
brak dolnej części ciała – może sygnalizować to uraz lub negację seksualności, zmysłowości (oprócz nóg -symbolizują one postęp dzięki własnym działaniom);
brzuch - wrażliwość na urazy; potencjał naturalnych popędów; głód i trawienie nowych idei lub wiadomości; – postrzał w brzuch – poczucie zranienia w sensie psychicznym;
ramiona, barki - zdolność znoszenia trudów życia; – ramiona, ręce – zdolność kochania, dawania, brania, obrony;
robaki w ciele - potrzeba oczyszczenia ciała z trucizn lub infekcji;
obrażenia ciała - zamiary, poglądy, częściej negatywne cechy charakteru;
martwe - emocje, bądź myśli, którym odmówiliśmy prawa do istnienia;
kark - to związek między głową (myśleniem, wolą) a resztą ciała (emocjami, uczuciami, płcią)
 ciało rozczłonkowane – poczucie wewnętrznego rozbicia; załamanie psychiczne; przemiana wewnętrzna”…..
http://www.sennik.warszawa.pl/sen-sny.htm

 

Język ciała

Mowa niewerbalna może powiedzieć nam więcej niż 1000 słów. Baczne obserwowanie zachowania rozmówcy pomoże nam wykryć niektóre kłamstwa jak również próbę ukrycia pewnych wiadomości. Podczas rozmowy zwróć uwagę czy rozmówca patrzy Ci w oczy odpowiadając na Twoje pytania oraz czy zachowuje się nerwowo.

Każdy wie, że kłamstwo jest złe. Kłamiąc zdajemy sobie sprawę z tego, że nie postępujemy w sposób należyty przez co zaczynamy się denerwować. Jednymi z symptomów takiego zdenerwowania są:

- Bawienie się palcami, lub swoim ubraniem – bawienie się czymś działa odprężająco i relaksująco.

- Podnoszenie dłoni w kierunku głowy - zabawa włosami, gładzenie się po ustach, drapanie w kark itp.

- Szybkie ruchy, mocna gestykulacja - odwracają uwagę odbiorcy od wypowiadanych słów.

- Uderzenie ręką w stół, podnoszenie głosu oraz wyraźniejsze akcentowanie wypowiadanych słów – mają przekonać odbiorcę o prawdziwości wypowiadanych słów oraz o zaangażowaniu.

- Zbyt częste lub zbyt rzadkie mruganie oczami.

- Odwracanie wzroku od rozmówcy. Kłamca może udawać nagłe zainteresowanie czymś innym, mające na celu odwrócenie Twojej uwagi zarówno od jego oczu jak i wypowiadanych słów.

- Kierowanie wzroku do góry w lewo - jest to sposób na poruszenie ośrodka mózgu odpowiedzialnego za naszą wyobraźnię. Każde kłamstwo wymaga użycia wyobraźni. Jeśli osoba nie potrafi kłamać skieruje swój wzrok właśnie w tamtym kierunku w celu wymyślenia wygodnej dla niej odpowiedzi.

- Krzyżowanie rąk, obejmowanie ciała, skulona pozycja - świadczy o spięciu i skrępowaniu. Często przyjmuje się taką pozycję podczas rozmowy z osobą nieznajomą. Jednak jeśli znasz swojego rozmówcę od kilku lat a temperatura otoczenia jest bardzo niska lub spada i staje się zimno, to wówczas jedyny racjonalny powód takiego zachowania wskazuje na nieszczerość lub chęć ukrycia jakiegoś faktu przez Twojego rozmówcę.

 

Uważnie słuchaj swojego rozmówcy

Staraj się zapamiętywać najmniejsze szczegóły o których opowiada Ci Twój rozmówca. Porównuj do siebie fakty oraz zwracaj uwagę na niezgodności.

Jeśli kłamstwo dotyczy odpowiedzi szerszej jak “tak” i “nie”, kłamca stara się często opowiedzieć nieprawdziwą historię w taki sposób, aby wydawała się ona prawdziwa dla odbiorcy (opis kolorów, smaków, zachowań, drobnych szczegółów itp.). Wypytuj o szczegóły – czas, otoczenie itp. Osoba kłamiąca może zacząć się plątać w swoich zeznaniach a jeśli nie – istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że 2 dni później nie będzie pamiętała już szczegółów swojej opowieści, a tylko jej ogólny zarys.

Zwróć uwagę czy Twój rozmówca bardzo przystaje przy swojej odpowiedzi na zadane pytanie i stara się swoją odpowiedź usprawiedliwić. Jeśli osoba z którą rozmawiasz będzie szukała poparcia na swoją odpowiedź, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że coś ukrywa. Usprawiedliwienia szukają wyłącznie osoby winne.

Zaobserwuj czy Twój rozmówca oskarża Ciebie o kłamstwo lub jakieś inne matactwo (pod warunkiem, że nigdy nic takiego nie zrobiłeś ani osoba ta nie ma powodów do oskarżania Ciebie o to). Bezpodstawne oskarżanie kogoś innego o pewne zachowania świadczy o właśnie takim zachowaniu przez oskarżającego. Zawsze porównujemy innych ludzi do nas samych. Jeśli ktoś kłamie lub zdradza wydaje mu się, że inni robią tak samo.

Dotyczy to każdego przypadku zachowania ludzkiego. Jeśli ktoś kradnie wówczas bardziej się boi, że sam zostanie okradziony. Ci, którzy nigdy nie kradną często zostawiają drzwi do domu otwarte, ponieważ nie biorą w ogóle pod uwagę, że ktoś chciałby im coś ukraść. Każdy sądzi według siebie.

Możesz również zapytać wprost: “Czy ty mnie okłamujesz”? Wiele osób czuje się bardzo źle, gdy jest przyłapana na kłamstwie. Często po zadaniu pytania wprost rozmówca chcąc zrzucić z siebie ciężar kłamstwa, przyznaje się do winy.

 

Symboliczne Znaczenia Znaczenie roślin

Rośliny jako jeden z najniższych i tym samym zarazem podstawowy stopień świata organicznego, odgrywa role metafory bezczynności, niskiej inteligencji, braku uczuć i własnej woli, melancholii i stagnacji, rozwoju w jednym kierunku, powolnego jednak nieustannego wzrostu po określonej ścieżce. Rośliny są symbolem jedności wszelkiego życia, w przekazach znajdujemy wiele przykładów całkowitej lub częściowej przemiany roślin w zwierzęta i ludzi na bazie naturalnego kierunku rozwoju duszy roślinnej. Symbolika roślin jest znacznie donioślejsza niż nam się to wydaje, to w usystematyzowanym swoim potencjałem świecie roślin leży tajemnica naszej podświadomości która jest najwyższym przejawem wielu milionów lat ewolucji, tylko po to by, taki mechanizm opisujący pierwotne podstawy istnienia i funkcjonowania istoty ludzkiej mógł powstać. Tak więc usystematyzowanie naszej podświadomości sięga głębin rozwoju duszy natury jako podstaw powstania zasady opisującej istnienie rodzaju ludzkiego. Koncepcja duszy roslinnej wywodzi sie z nauk hermetycznych i alchemii. To właśnie te nauki są podwaliną do nowoczesnego sposobu widzenia wszelkich poziomów świata i wszechświata z swoistym miejscem dla racjonalnej nauki naszego obecnego materialistycznego świata…., To dzięki naukom hermetycznym wiemy ze istota ludzka ma trójdzielna naturę i duszę swojego głębokiego wnętrza opartą o wypracowaną we wcześniejszych cyklach wszechświata duszę roślinną, zwierzęcą, i racjonalną. Dusza roślinna jest niezbędna i nierozłączną podstawa dla duszy zwierzęcej i dla jeszcze bardziej skomplikowanej duszy racjonalnej człowieka. Jest swoistym łącznikiem i pośrednikiem pomiędzy nasza podświadomością czyli właśnie zasadą schematyczną, statyczna, określoną do granic możliwości jako dusza roślinna a świadomością, jako duszą potencjału i kreacji, możliwości indywidualnego rozwoju czerpiącego swoimi „korzeniami” z „bazy danych” podświadomości. Dusza roślinna jest mroczna, przyziemna i ciągnie nas w dół, do świata zmysłów, jednak to dzięki takiemu powiązaniu mamy zapewnioną bezpośrednią i indywidualna wręcz intymną więź z naszymi pierwotnymi korzeniami których rodowód sięga czasów powstania ziemi oraz formowania się na niej całej natury. Dusza roślinna jest bezpośrednio swoją zasadą związana z Anima Mundi jako Duszą Świata ożywiającą wszelkie istoty, To za pośrednictwem duszy roślinnej uzyskujemy w szczególnych stanach wgląd w natrę zjawisk związanych z otaczająca nas przyrodą, kontakt pomiędzy dusza roślinna a duszą świata jest nieprzerwany i władcza nas w ten sposób w nierozerwalny krąg istot żywych na naszej planecie i nie tylko. W obrębie naszego ciała fizycznego „Dusza Roślinna” czyli nasza podświadomość jest związana z autonomicznym układem nerwowym, która zarządza metabolizmem, trawieniem, biciem serca i innymi podstawowymi procesami nierozerwalnie związanymi z istotą życia a przebiegającymi w naszym ciele. Dusza roślinna wyobraża w ten sposób najgłębsze poziomy podświadomości gdzie znajdują się jej najgłębsze korzenie nasze własnej prawdziwej jaźni, a skąd bierze się nasza elementarna i podstawowa siła życia jako podstawowy mechanizm napędzający wszelkie istoty gdyż dusza roślinna czerpie pożywienie jako siły dla naszego istnienia z energii żywiołów,ognia- słońce, powietrza – tlen a z nim prana, wody i ziemi jako pożywienie dla naszych ciał, dzięki swojej fundamentalnej i materialnej podstawie opartej na naturalnych procesach wegetatywnych oraz możliwości czerpania pożywienia z otaczającej nas natury człowiek jest nierozerwalnie związany z przyroda i natura na każdym jej poziomie oddziaływania. W starożytnych misteriach bogowie wegetacji sa nierozerwalnie związani z procesami przyrody i natury, z tajemnicami życia i śmierci, narodzin, wzrostu, śmierci i ponownego odrodzenia. Ciągłe przemiany roślin między wzrostem, kwitnieniem, dojrzewaniem i śmiercią, między siewem i zbiorami czynią z całego królestwa roślin symbol cyklicznej odnowy. Rośliny w płodnej pełni są często kwintesencją pojęcia naszej „matki ziemi”……, Właśnie takie symboliczne skojarzenie w sennej rzeczywistości czynią z roślin najszerzej rozpowszechniona przenośnie duchowego rozwoju, u swojej podstawy mroczna i tajemnicza, swoimi korzeniami czerpie z pokładów zgnilizny, rozkładu i śmierci by z udziałem wody i powietrza sięgnąć świetlistej istoty słońca i wydać na świat doskonałe owoce jako szczyt swojego rozwoju, stając się w ten symboliczny sposób podstawą ożywczej siły wszechświata w długim łańcuch istnień na drodze do doskonałości. W naszej sennej rzeczywistości rośliny swoimi korzenia mi nie sięgają takich głębi, jednak ich niepozorna obecność przy interpretacji marzenia sennego nie powinna być lekceważona ponieważ możne mieć głęboki i bardzo ważny sens. Rośliny w snach często utożsamiają się z naszym domem rodzinnym, opisują więzi miedzy poszczególnymi domownikami, obrazują cała wspólnotę otoczenia, w tym również relacje z sąsiadami, obrazują symbolicznie transcendentalna mądrość lub głupotę. Jedzenie warzyw symbolizuje potrzeby naszych ciał, dobrze rozumiane gdy warzywa są dorodne, źle gdy sa zgniłe lub suche, Kwiaty i niektóre owoce są symbolem naszej duchowości i wzniosłości, chwast prostactwa i przyziemności, Orzechy to wiedza, mądrość i siły rozwoju, Pestki to zalążek nowego życia i nowych idei, pąki symbolem dziecięcego rozwoju, liście utożsamiając liczne dzieci, Jarzyny sprawiają nasz wzrost, górnolotne plany i idee, drzewa są złotem alchemików, szczytem rozwoju świata roślin, prawdziwą doskonałością i majestatem, dowodem na cykliczność naszego życia, rosną niestrudzenie do słońca, mając korzenie głęboko w ziemi, pobierają wodę z ziemi, opierają się wiatrom, niespiesznie trwają, żywe i piękne, majestatyczne, zaszczycają nas wszystkich swoim bytem, i od wieków żyją obok nas i dla nas, są symbolicznym dopełnieniem i zamknięciem rozwoju dla tego poziomu Duszy roślinnej. Równie symboliczne w naszych snach są czynności jakimi otaczamy świat roślin, gotowanie to proces alchemicznej przemiany jaka się w nas odbywa. Uprawa oznacza nasza płodność i gotowość do założenia rodziny, posiadania dzieci i opieki nad nimi. Gnijące, popsute oznaczają czas śmierci części naszej jaźni i narodziny nowej świadomości. wyrywanie chwastów i pielenie grządek zmysł porządku i sposób organizacji swojego życia. Mrożone warzywa i owoce oznaczają letarg i hibernacje obecnego stanu rzeczy w naszym życiu. Dzikie sady i ogrody pełne roślin to chaos natury, nieład życiowy i liczenie na zrządzenie losu. Brak w ogródkach czy sadach roślin to symbol leków egzystencjalnych i utrata sił i chęci do przemian w życiu. Przetworzone rośliny symbolizują wyjałowienie naszej strawy duchowej i zagubienie głównego kierunku naszej drogi rozwoju…..

 

Symboliczne Znaczenie Zwierząt…..

Sny ze zwierzętami są trudne do zinterpretowania z powodu licznych możliwych skojarzeń, jakie budzą. Znaczenie snu ze zwierzęciem odnosi się do uczuć przeszłych, teraźniejszych albo przyszłych, które uzewnętrzniają cechy danego zwierzęcia. Na ogół symbolizują osoby i cechy osób z naszego bliższego czy dalszego otoczenia, które im się przypisuje. Jeżeli uosabiają partnera, szefa czy przyjaciela, to rodzaj zwierzęcia ukaże nam cechy tych osób, czy ich zamiary wobec nas. Zawsze trzeba pamiętać o indywidualnych skojarzeniach, które mogą się różnić od ogólnie przyjmowanych. Zwierzęta często też oznaczają jakieś nasze cechy które w konkretnej sprawie sa naszym atutem lub przeszkoda na drodze do celu. Zwierzę w naszych snach, w szczególnie jeśli chodzi o domowy zwierzak który jest synonimem życia rodzinnego, ochraniania i służenia najbliższym może oznaczać potrzebę konkretnego zachowania, który powinniśmy w sposób instynktowny zademonstrować w określonej sytuacji. Należy rozważyć kontekst snu, emocje, jakie się odczuwa w stosunku do zwierzęcia w momencie obudzenia się i wszystkie szczegóły zapamiętane z jego zachowania się. Jeżeli we śnie ścigamy zwierzę z intencją zabicia go, może to oznaczać osobisty rys charakteru, który może pragniemy wyeliminować. Jeżeli zwierzę czai się, może to wskazywać, że w świadomym życiu człowiek jest oddzielony od strefy osobowości, która nalega, aby się zamanifestować określoną postawę….

Koń - symbol młodości, siły, seksu i męskości koń reprezentuje zarówno ciemną, jak i jasną stronę symboliki, zwykle wyobrażający we śnie ludzkie ciało, oznacza niską zwierzęcą naturę człowieka, instynkt, nieludzką jaźń i podświadomość. Koń zatem symbolizuje odruchową zwierzęcą stronę życia, wyraża pierwotną witalność człowieka, a za razem symbol siły okiełznanej rozumem i radości z zwycięstwa…….
Pies - wierny obrońca człowieka i niezastąpiony na trudne czasy przyjaciel……
Kot - symbol pierwiastka żeńskiego i animy, zwłaszcza aspektów tajemniczości, niezależności oraz mocy, są również symbolami seksu, seksualności i zmysłowości, a w sennej rzeczywistości reprezentują człowieka którego ciężko jest wpiąć w ramy społeczeństwa i otoczenia, taki człowiek jak kot chadza swoimi ścieżkami, robi to co mu pasuje i wtedy kiedy mu pasuje……
Pantera - nieobliczalność utożsamianej przez nią osoby….
Słoń - reprezentuje niezłomną trwałość w związku, zwierzę władców, symbol władzy, mądrości, pokoju i szczęścia…..
Hipopotam - pewną ociężałość, zamiłowanie do błogiego lenistwa…..

 

Symboliczne Znaczenie Ptaków…..

Ptaki ze względu na ich lot uchodziły od dawien dawna za pokrewne niebu, za pośredników między niebem a ziemią, za wcielenia tego, co niematerialne, w tym naszej duszy….., W Taoizmie nieśmiertelnych wyobrażano sobie w postaci ptaków, powszechny był pogląd, że po śmierci dusza opuszcza ciało fizyczne jako ptak. Bardzo wiele religii zna niebiańskie istoty ze skrzydłami lub w postaci ptaka….., Koran mówi o ptakach w symbolicznym związku zarówno z losem, jak i nieśmiertelnością. Ptaki spotykamy w różnych mitologiach Zachodu, a także Indii, jako dusze zmarłych znajdujące się na drzewie kosmicznym….., Upaniszady mówią w tym kontekście o dwóch ptakach, jednym, który spożywa owoce tego drzewa — symbol aktywnej duszy indywidualnej, i drugim, który tylko patrzy — symbol ducha absolutnego i czystego poznania…….

Klucz ptaków — ptaki w locie oznaczają pragnienie ucieczki od jakiejś sytuacji oraz tęsknotę za ideałami……
Łabędź - jest utożsamiany z pięknem i płodnością…..
Orzeł — wznoszący się orzeł oznacza zaniepokojenie sprawami ducha……
Paw — pragnienie bardziej barwnego i urozmaiconego życia……
Ptaki w klatce — boisz się, że zostaniesz „zamknięty” w obecnym związku…….
Przepiórka - symbol zmiennego wpływu przeciwstawnych mocy jin i jang…..
Struś — coś cię krępuje i chowasz głowę w piasek……
Sęp - łączy w sobie potęgą ognia i słońca użyczającą siły oczyszczenia i życia, żywi się padliną i tym samym przemienia ją w siłę życia, również symbol śmierci……
Bocian — wyrażasz w ten sposób pragnienie rodzicielstwa……
Gołąb — jako światowy symbol pokoju i duchowego zaspokojenia oznacza on tęsknotę za tymi ideałami…….
Kogut — walczące są często oznaką niezgody w rodzinie.
Kura — przejrzysty symbol macierzyństwa……
Czarna kura - oznacza zwykle zapowiedź niedobrych wiadomości……
Sowa — może oznaczać poszukiwanie rady u kogoś starszego i mądrzejszego……..
Jaskółka - zwiastun wiosny, jest symbolem światła słonecznego, wczesnego ranka, wiosny, odrodzenia Natury, modlitwy w trudnych chwilach…
Jastrząb - symbolizuje Słońce w swym oświecającym wymiarze…, ogień, wiatr, burzę, chmury, szybkość, dzikość, srogość, drapieżność, podstęp, zwycięstwo….
Sokół - wnikliwość umysłu, czysta solarna świadomość, swoboda działania i wysokie aspiracje…..
Wrona - to posłaniec z zaświatów krążący między niebem i ziemią, omen złej śmierci, prorok ukrytej prawdy…
Kruk - widzi świat nadzmysłowy, symbol wiadomości od zmarłych bliskich…..
Wróbel - szary, niepokaźny, niewidoczny, ale również zaradny i odporny na przeciwności losu…..
Sójka - symbol niedoszłej podróży…..
Sroka - próżność, niskie instynkty, pożądanie cudzej własności….
Słowik - jest symbolem miłości, ale także tęsknoty i bólu, ptak dojrzałej wiosny…..
Skowronek - symbol związku ziemi i nieba, pierwszy zwiastun wiosny…..

 

Symboliczne Znaczenie Gadów, Płazów I Robaków

Gady, płazy czy robaki jako istoty niskie uważane za złe symbolizują rozkład, rozpad, zgniliznę, żyją w brudzie i często pod ziemią jest dla wielu ludów symbolem życia budzącego się z ciemności i śmierci. W średniowieczu utożsamiany z wężem, a zatem z siłami nieczystymi. Jung uważał je za symbol związany z libido człowieka, które raczej pozbawia i wysysa siły, niż daje życie. W alchemii są kluczem do putrefactio, sczernienia i rozkładu, poprzedzającego przemianę, zmartwychwstanie i światło. Podobnie jak działanie robaków spulchniających gnijący kompost, który staje się następnie nawozem pod nowe życie….., Z powodu swoich związków ze zgnilizną, rozkładem i smrodem mają we śnie symbolizuje zatrucie życia, środowiska lub powietrza i to w sensie dosłownym. Symbolizują upodlenie, czołganie się, płaszczenie się przed lepiej sytuowanymi od siebie a zarazem podłość i małostkowość w poniżaniu słabszych i biedniejszych, uciemiężenie, pogardę w ten sposób okazywaną samemu sobie. Te nieprzyjemne sny to sygnał nieprawidłowości w organizmie, w duszy, lub w otoczeniu. Oznaczają choroby które już się toczą w organizmie, kłopoty wewnętrzne, samo-potępienie, wyrzuty sumienia, myśli lub dokonane czyny, które są w niezgodzie z naszymi prawdziwymi wartościami….

Wąż - W sennej rzeczywistości symbolizuje męską seksualność która jest wyobrażeniem cielesności a za razem podstępność, nieuczciwość, niskie pobudki i ukryte pobudki……
Robaki - Robak jako insekt symbolizuje rozkład, rozpad, zgniliznę, w marzeniu sennym jest oznaką intruzów i nieproszonych gości………..
Gady - Wskazuje na rozwagę i zimną krew, ale także na naszą chłodność uczuciową i emocjonalną a ponad wszystko na nadmierną nieufność i brak zaufania do najbliższych……
Płazy - pełzające po ziemi istoty symbolizują podłość, fałsz i wrodzoną głęboką nieuczciwość…..
Ryby - praistota jest więc związana z początkiem życia na ziemi, zbiorowa świadomość ludzka mówi o pochodzeniu życia z wody, wielu wierzeniach była synonimem życia i pożywienia, a zarazem, symbol naturalnego środowiska – wody, a więc i jej przymiotów…..
Skorpion - W marzeniu sennym skorpion jest symbolem poważnych strat na tym polu życia na jakim najbardziej zależy śpiącej osobie…..
Owady - Owady należą do nielubianego przez ludzi robaków, uwalniając w nas wizerunek owada jak obcej i niebezpiecznej formy życia, co oznacza że nasza wewnętrzna jaźń wkracza na terytorium daleko poza granicami naszego zrozumienia, symbolizując nam tym pierwotną strefę nieznaną. Symbolizują noc i mrok, śmierć ale i zmartwychwstanie, płodność i dwupłciowość, konflikt wewnętrzny poprzez wpływ przeciwstawnych sił…….

W snach pojawiają się także zwierzęta mityczne. W naszej kulturze to przede wszystkim smok, wielki wąż, orzeł-feniks, można jeszcze dodać pająka-tkacza tkwiącego po środku swojej pajęczej sieci, choć nie ma on wyraźnego mitologicznego zaplecza, są to manifestacje energetycznych i duchowych Mocy i ich ukazanie się we śnie nierzadko zapowiada wielki skok w rozwoju osobowości. Mają swoje zwyrodniałe wersje w formie bestii, bazyliszka, ogromnej pijawki oraz jadowitej tarantuli i pojawienie się ich w którymś z tych kształtów we śnie wskazuje na silne blokady i odkształcenia w przepływie energii w psychice, która nie umie przekroczyć lęków i ograniczeń ego. Każde z tych zwierząt można przypisać poszczególnemu żywiołowi. Smok (lub bestia) to Ogień, Wielki Wąż (lub pijawka) to Woda, Ptak Feniks (lub bazyliszek) to Powietrze, pająk-tkacz (lub tarantula) to Ziemia…..

 

Symboliczne Znaczenie Natury i Przyrody…..

Słońce - aspekt światła, wzniosłości, życiodajnej energii, pierwiastek męski, związany z świadomością i w swoim najwyższym aspekcie z nad-świadomością……
Księżyc - aspekt ciemności, okrutnych nieraz praw natury, Pierwiastek żeński, tajemnic naszej natury, związany z instynktem, podświadomością a w swoim dominującym aspekcie z zbiorowa podświadomością całej natury…..
Ziemia - Matka wszelkich istnień i bytów, synonim macierzyństwa i opieki nad każdym rodzajem zycia, ale i nieuchronnej kolei rzeczy, narodzin i śmierci, wzrostu i upadku…..
Morze - kolebka życia, podświadomość i nieświadomość zbiorowa każdego gatunku i wszystkich żyjących istot, symbol wieczności i nieśmiertelności, a także nieokiełznanej sił żywiołów i natury……
Ogień - energia życia, pierwotna energia napędzająca istnienie człowieka, siła tworząca ale i niszcząca, seksualność w najsilniejszym aspekcie dążącym do zaspokojenia potrzeb lub spalenia na popiół…..
Deszcz - płacz, cierpienie poprzedzające wyzwolenie, oczyszczenie ciała…..
Drzewo - Jeden z symboli życia ludzkiego, ukazujący powiązania między warstwami ducha….., niebo – korona, natury – pień oraz zaświatów – ziemi – korzenie, jest połączeniem wszelkich sfer egzystencji, uznane zostało za oś, na której wspiera się świat, stąd Drzewo Kosmiczne, uosabiające wieczną płodność, odrodzenie mocy czerpanej ze wszystkich czterech żywiołów…..
Wyspa - dobrowolna izolacja od świata ludzi, również od świata zmysłów…..
Góra - wspinaczka po szczeblach kariery, pragnienie samorealizacji, duchowa wspinaczka do wyzwolenia…..
Dolina - Dolina w przeciwieństwie do góry jest symbolem zstępowania i głębi, w negatywnym sensie pojmowana jako określenie straty duchowej i psychicznej, w pozytywnym jako pogłębienie przeżycia i wiedzy, jest poza tym, w przeciwieństwie do męskiej wznoszącej się góry symbolem kobiecego łona…..
Przepaść - symbolizuje bezmiar, głębinę, wnętrzności Ziemi, czas pierwotny i Chaos, śmierć, krainę zmarłych, piekło, szatana, niewiedzę, szaleństwo, niebezpieczeństwo, nieszczęście, zło……

 

Symboliczne Znaczenie Latania…..

Sny o lataniu są powszechne i zazwyczaj symbolizują natchnienie oraz zdolność wzniesienie się ponad zwykłą postawę, ponad rzeczywistość która nas ogranicza, są zwykle bardzo pozytywnym symbolem i oznaczają wysoki poziom sił żywotnych, mnóstwo energii, co symbolizuje nasze zdolności do przekraczania własnych możliwości jeżeli tylko przywiążemy do tego swoja uwage i skupimy się na osiągnięciu celu. Latanie oznacza, że nie trzymamy się czegoś kurczowo, nie jesteśmy ograniczeni koniecznościami, co jest wyrazem pragnienia uwolnienia się od ograniczeń.. Trudności i kłopoty można pokonać, przelatując nad nimi. Sen o lataniu sygnalizuje zdolność lub gotowość do działania i dokonywania zmian. Sen, w którym latasz o własnych siłach, może mieć większe znaczenie niż ten, w którym lata się publicznym środkiem transportu, na przykład samolotem albo helikopterem. Szybowce mogą oznaczać szczególną swobodę ruchu. Sny o lataniu obrazują pragnienie bycia zdecydowanym i konstruktywnym w ich podejmowaniu. Gdy unosisz się, wtedy widzisz rzeczy inaczej, z szerszej perspektywy, dystansujesz się od swoich ograniczeń i możesz dostrzec o wiele więcej. W takich snach ujawnia się nasza głęboka świadomość okresu pomiędzy wcieleniami, co zakodowane jest w ludzkiej duszy. Każda życiowa decyzja wymaga zarówno odwagi jak i mądrości, jeśli więc przemyślimy sprawę i podejmiemy stanowcze kroki na drodze do celu. W naszej głębi to chęć podświadomej ucieczki od kłopotów życia codziennego. Jednak podstawowym znaczeniem jest chęć oderwania się od rzeczywistości, przekroczenia granicy szarej codzienności, zerwania z monotonią, nudą, pragnie wyrwania się z przytłaczającej nas rutyny, i chęć wzniesienia się ponad innych. W snach odczuwamy latanie na różne sposoby, często to brak świadomości własnego ciała, gdzie odczuwamy że jesteśmy „tylko” samą swoją jaźnią, przenosimy się myślą, widzimy, rozumiemy, odczuwamy swoją bezcielesną świadomość ale nie czujemy się ograniczony ciałem, możemy również mieć poczucie ciała, wykonując w śnie ruchy podobne do pływania, Latać można także w pozycji siedzącej, „lotosu”, pełni zadumy i w głębokiej medytacji. Lekarze uważają, że latanie jest objawem zdrowia, natomiast spadanie lub upadek nieprawidłowości zdrowotnych. W negatywnym znaczeniu sny o lataniu symbolizują oderwanie się od ziemi, utratę kontaktu z rzeczywistością, życie fikcją i złudzeniami które prowadzą do życie w świecie iluzji….

Latanie - pragnienie ucieczki od odpowiedzialności i kłopotów tego świata, jak również wolność, swoboda, górnolotne myśli i idee, ekspansja i rozwój, natchnienie oraz umiejętność wzniesienie się ponad zwykłą rzeczywistość. ……
Wspinanie się w górę - mozolne i trudne wkraczanie w nową fazę życia, w jego nowy etap okupiony ciężką pracą i wysiłkiem, który jednak wynosi nas na szczyt…..
Przechodzenie przez most - wkraczanie w nowy etap życia
Przechodzenie przez próg - wkraczanie w czyjąś rzeczywistość jak i usuwanie się z niej……
Przechodzenie przez drzwi – symbol zmiany…
Taniec - Symboliczny związek ciał lub umysłów, związek dwojga ludzi, stosunek płciowy, jedność dusz…..
Pływanie - Radzenie sobie z tym co niesie nam życie, przekraczanie własnych barier, obciążeń i wad……
Narodziny - nowy początek, spraw, zamierzeń co dopiero się urodziły, uczuć……
Umieranie - koniec związku lub etapu w życiu…….

 

Symboliczne Znaczenie Jedzenia…..

Jedzenie, picie i oddychanie jest nierozerwalnie związany z naszym życiem oznacza zaspokajanie naszych potrzeb, cielesnych, umysłowych, duchowych. W naszych snach istotne jest nie tylko to co jesz ale i jak, gdzie i z kim. Jedzenie to nasz specyficzny rytuał odprawiany każdego dnia dlatego wszystko co się go tyczy jest ważne, w jedzeniu trzeba szukać różnych znaczeń, wykwintne konsumowanie jedzenia może oznaczać pogłębianie wiedzy, która wpływa korzystnie na twój rozwój osobisty, zjadanie smacznych, zdrowych produktów w miłym towarzystwie oznacza, że działasz w zgodzie z samym sobie, zjadanie niezdrowych produktów w niemiłym towarzystwie lu