Dziś jest Piątek, 22 Czerwiec 2018. Z życzeniami imieninowymi zastukaj do Pauliny i Flawiusza
 

Liczby i ich znaczenie - Symbolika Liczb

1

Od czasów starożytnych uważana była za najdoskonalszą liczbę we wszechświecie. Według wierzeń symbolizuje ona początek oraz niewidzialną - acz aktywną - siłę stwórczą (Boga). Stanowi źródło oraz kres wszystkiego. Odnosi się również do człowieka jako do jedynej istoty wyprostowanej. Według wierzeń oznacza takie cechy jak: oryginalność, indywidualność, a także samotność. Z matematycznego punktu widzenia jest liczbą pierwszą.
Przysłowia
- "Nie ma dwóch bez jednego"

 

2

 

Jest pierwszą liczbą parzystą. Uważana była za złowieszczy symbol. Oznaczało się nią opozycję, konflikt, szpiegów. Przedstawia osiągniętą równowagę lub też nieujawnione zagrożenie. Jest cyfra przyporządkowaną wszystkim dwuznacznym zdarzeniom, sytuacjom oraz postaciom o pozytywnym jak i negatywnym znaczeniu. Oznacza także symetrię. Wyraża najbardziej surowy podział na białe i czarne, kobietę i meżczyznę, dobro oraz zło. Dwójka to także dualizm, walka, ruch, postęp, rywalizacja, wzajemność w miłości lub w nienawiści. Oznacza chwiejność charakteru (rozdwojenie jaźni). Liczba ta ma także związek z człowiekiem. Każdy z nas ma bowiem parzyste organy ciała (dwoje oczu, uszu, rąk, nóg). Wyraża kobiecość.
Przysłowia
- "gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta"
- "dwa razy daje, kto prędko daje"
- "nieszczęścia chodzą parami"
- "druga strona medalu"
- "W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz"

 

3

Uważana jest za liczbę doskonałą, obejmującą całokształt rzeczy w wyniku tego, że jest sumą cyfr 1 oraz 2. Symbolizuje boskie trójce wielu wyznań: chrześcijańska - Bóg ojciec, Syn boży i Duch Święty; egipska - Ozyrys, Izyda, Horus, babilońska - Ea, Marduk, Gibil; hinduistyczna - Brahma-stwórca (Trimurti) , Wisznu-życie, Siwa-śmierć; grecka - Zeus z potrójną błyskawicą, Pluton (Hades) z trzygłowym psem Cerberem, Posejdon z trójzębem. Liczba ta oznacza także światło, słońce oraz ogień. Dzieki łączeniu w sobie cech pierwszych dwóch liczb trójka symbolizuje świadomość, harmonię, równowagę oraz rozwój i wzrost. Związki z liczbą trzy to: początek, środek i koniec; niebio, ziemia i piekło; wiara, nadzieja oraz miłość.
Przysłowia
- "gzie dwóch się bije tam trzeci korzysta"
- "pleść trzy po trzy"
- "Wszystko, co złożone z trzech, jest doskonałe"

 

4

Uchodziła za liczbę świętą, zwłaszcza w starożytnej Grecji. Są cztery strony świata, cztery pory roku, a my często szukamy czterolistnej koniczyny, która przynosi szczęście. Symbolizuje ziemię oraz powierzchowność. Jeśli chodzi o tę liczbę możemy wyróżnić kilka jej związków takich jak: cztery pory roku; cztery wiatry; cztery strony świata; cztery żywioły; cztery rzeki rajskie; cztery fazy życia; cztery podstawowe pierwiastki; czterej jezdźcy Apokalipsy.
Przysłowia
- "spadać na cztery łapy"
- "cztery ściany"
- "zamknąć na cztery spusty"
- "w cztery oczy"
- "kuty na cztery nogi"
- "dzielić włos na czworo"

5

Jest sumą pierwszej cyfry parzystej 2 i pierwszej nieparzystej 3. To symbol zjednoczenia, centrum, harmonii i równowagi, istnienia materialnego, postrzegalnego. Liczba 5 uważana była za liczbę szczęśliwą. Była między innymi symbolem potęgi Boga i człowieka (rozstawione nogi i ręce oraz głowa). Mamy pięć palców u ręki, pięć palców u stopy, pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Reprezentuje także człowieka (jak na pentagramie Agryppy) i wszechświat oraz jego dwie osie pionową i poziomą, przechodzące przez wspólny środek. 5 staje się w ten sposób symbolem doskonałości i porządku. W symbolice hinduskiej 5 jednoczy w sobie 2 oznaczające zasadę żeńską i 3 zasadę męską. Wyraża w ten sposób życie. Oznacza człowieka oraz mikrokosmos. Jest to cyfra symbolizująca życie na łonie natury i jak twierdzą chińczycy tam gdzie się ona pojawia tam szczęście jest blisko. Symbolizuje rownież 5 świętych planet znanych pitagoryjczykom.
Przysłowia
- "piąte koło u wozu"

 

 

6

Symbolizuje doskonałość, wyrażoną graficznie przez sześć trójkątów równobocznych wpisanych w okrąg. Każdy bok trójkąta długością odpowiada promieniowi okręgu, a sześć wyraża prawie dokładnie stosunek obwodu do promienia. Jest to również cyfra oznaczająca walkę dobra ze złem. W Apokalipsie szóstka ma znaczenie zdecydowanie negatywne. Oznacza grzech. Trzy szóstki oznaczają siłę zła. 6 jest często przedstawiana jako pieczęć Salomona, wyrażająca związek dwóch przeciwstawnych elementów, symbol makrokosmosu i człowieka ogólnie, jako rodzaju ludzkiego. Ten sam motyw graficzny pojawia się również w Indiach, wyrażając równowagę pomiędzy żywiołem wody i żywiołem ognia. Oznacza także sześcian, połączenie sześciu kwadratów: symbol solidności i stałości.
Przysłowia
- "pal sześć!"
- "starczy sześć stóp ziemi"
- "gdzie kucharek sześć ,tam nie ma co jeść"

 

 

7

Święta liczba wszystkich ludów starożytnych. Jej moc potwierdzały zjawiska niebieskie: siedem dni każdej fazy księżyca i istnienie siedmiu planet. W systemie pitagorejczyków symbol wszechświata, gdyż łączy cztery żywioły z boskością trójki, Ziemię i Niebo. 7 łączy w sobie 4 (która symbolizuje ziemię) i 3 symbol nieba. Przedstawia w ten sposób cały wszechświat stanowiący dynamiczną całość. Róża o siedmiu płatkach jest symbolem siedmiu nieb. 7 to liczba całości, porządku moralnego. W starożytnym Egipcie symbolizowała wieczne życie. Przedstawia cały, zamknięty cykl, doskonałość dynamiczną. Wg tradycji 3 religii monoteistycznych świat został stworzony w siedem dni. Symbolizuje także szczęście (szczęśliwa 7). Liczba ta łączy w sobie siedem cudów świata; siedem dni stworzenia świata oraz siedem kolorów tęczy.
Przysłowia
- "za siedmioma górami, za siedmioma rzekami..."
- "od siedmiu boleści"
- "ocet siedmiu złodziei"

 

 

8

Liczba 8 była uznawana za symbol doskonałości i nieskończoności (reprezentuje jej znak). Ma duże znaczenie w religii chrześcijańskiej. Osiem osób liczyła załoga Arki Noego (Noe, jego żona i trzej synowie Noego z żonami). Oznacza także zdrowie, bogactwo oraz miłość.
Przysłowia
- "ósmy cud świata"

 

 

9

Liczba 9 jest uważana za świętą gdyż jest wynikiem mnożenia trzech przez trzy. Jest także ostatnią cyfrą co symbolizuje przełom.
W starożytnej Grecji 9 ma znaczenie rytualne. Demeter przez 9 dni wędruje po świecie w poszukiwaniu swojej córki Persefony. Dziewięć muz przychodzi na świat za sprawą Zeusa podczas dziewięciu miłosnych nocy. 9 symbolizuje owocne poszukiwania, ukoronowanie wysiłków, zakończenie procesu tworzenia. 9 to również wszechświat jako całość złożona z trzech części. Każdy ze światów : niebo, ziemia i piekło, jest przedstawiany za pomocą trójkąta lub cyfry 3. Według tradycji judeochrześcijańskiej istnieje 9 hierarchii anielskich, 9 sfer niebieskich, 9 kręgów piekielnych. Egipcjanie nazywali 9 Górą Słoneczną. Wyrażała ona dla nich przemiany, którym podlegała w trzech światach ( boskim, ziemskim i intelektualnym) trójca bóstw Ozyrys, Izyda i Horus, przedstawiająca Esencję, Substancję i Życie. 9 oznacza również zbawienie, dlatego w tradycji chrześcijańskiej Jezus, ukrzyżowany o trzeciej, zaczyna agonię o szóstej i umiera o dziewiątej. 9 jest ostatnią w szeregu cyfr. Jest więc końcem i zarazem ponownym początkiem, przeniesieniem zjawiska na nowy, szerszy plan. Związana jest z ideą ponownych narodzin, kiełkowania, jak i jednocześnie śmierci, zaniku. Przez dziewięć miesięcy trwa też okres ciąży.
Przysłowia
- "ni w pięć, ni w dziewięć"

 

 

10

Liczba 10 jest sumą pierwszych czterech liczb: 1 + 2 + 3 + 4 =10 (Pitagorejski symbol doskonałości). Zawsze była uważana za liczbę świętą. Dziesięć to suma palców obu rąk i suma palców obu nóg. Gdy chcemy się uspokoić, liczymy do dziesięciu, gdy chcemy dodać sobie odwagi lub mocy, także liczymy do dziesięciu. Wszyscy znają dziesięcioro przykazań, a często ludzie sami wymyślają dziesięć zasad i zalecają ich przestrzeganie. Oznacza doskonałość wszechświata. Dzięki przejściu z ostatniej cyfry (9) staje się pierwszą liczbą przez co symbolizuje nowy ład.
Przysłowia
- "dziesiąta woda po kisielu"
- "piąte przez dziesiąte"
- "dziesiąta muza"

 

 

11

Liczba 11 jest między innymi symbolem nadmiaru i przesady, nieporządku i grzechu. Ma duże znaczenie w religii chrześcijańskiej. Oznacza niekiedy grzech, gdyż przekracza 10 (liczbę Dziesięciorga Przykazań).

 

 

12

Liczba 12 była uważana za liczbę szczęśliwą i świętą. Rok ma dwanaście miesięcy, jest dwanaście znaków zodiaku, było dwunastu apostołów, ale i zbójców, tuzin i dwanaście sztuk. Rzymianie na 12 tablicach z brązu spisali kodeks praw. Prawo dwunastu tablic było pierwszym dokumentem pisanym, świadectwem kultury Rzymu. Młodzież rzymska uczyła się z nich czytać. Jest to liczba podzielna przez kolejne liczby 1, 2, 3, 4 oraz 6, stąd (prawdopodobnie) posiadająca znaczenie szczególne. Oznacza także niewinność, skromność i dziewictwo. Łączy w sobie 12 miesięcy; 12 apostołów; 12 znaków zodiaku. Symbolizuje też łaskę, miłość i spokój. W symbolice ludowej oznacza godzinę duchów.
Przysłowia
- "za pięć dwunasta"
- "liczony na tuziny"

 

13

Już w starożytności uważano 13 za złowróżbną, przynoszącą nieszczęście. W ostatniej wieczerzy uczestniczyło 13 osób. Kabała podaje, że istnieje 13 złych duchów. 13 rozdział Apokalipsy jest rozdziałem mówiącym o Antychryście, o Bestii. Jednocześnie jednak 13 oznaczała od dawna osobę, rzecz, lub pojęcie najsilniejsze, najpiękniejsze, najlepsze w danej grupie. 13 to Zeus w otoczeniu 12 bogów greckich, oraz Ulisses, któremu jako jedynemu spośród 13 towarzyszy udaje się ocalić życie w spotkaniu z cyklopem. Jako suma statycznej 10 i dynamicznej, twórczej 3, trzynastka oznacza również podążanie ku śmierci, do zakończenia jakiegoś procesu lub etapu, wysiłek tworzenia, który od czasu do czasu ulega załamaniu, by pojawić się ponownie; gwałtowną przemianę, która niszcząc stare daje jednocześnie trudny początek temu, co nowe. Dla ścisłości: Ostatnia Wieczerza, to 12 Apostołów - wśród nich Judasz - i to 12 ma znaczenie symboliczne, nie 13. Po śmierci Judasza wybrano na jego miejsce Macieja po to, by ta symbolika była zachowana.

 

 

21

W Biblii i tradycji biblijnej liczba 21 oznacza zupełną, całkowitą doskonałość, boską mądrość, osiągnięty cel i związaną z tym pełnię szczęścia. Jest to również symbol niezależnego człowieka, jednostki dokonującej wyboru między światem ducha i światem materialnym, między dobrem a złem. To dynamiczny wysiłek indywiduum, który powstaje z konfliktu między przeciwieństwami. 21 jest liczbą oznaczającą odpowiedzialność. Nieprzypadkowo w wielu kulturach ukończenie 21 roku życia wiązało się z osiągnięciem pełnoletności.

 

 

 

Nowy horoskop dla każdego dnia

Horoskop w astrologii to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich.
Koziorożec
Koziorożec
Wodnik
Wodnik
Ryby
Ryby
Baran
Baran
Byk
Byk
Bliźnięta
Bliźnięta
Rak
Rak
Panna
Panna
Waga
Waga
Skorpion
Skorpion
Strzelec
Strzelec
Lew
Lew

Reklama na MegaSennik.pl